Giải pháp

Về việc tùy chỉnh bao bì

Chúng tôi sẽ theo nhu cầu của khách hàng, cho bạn lựa chọn tùy chỉnh bao bì sản phẩm, sẽ thể hiện các đặc điểm của thương hiệu từng cái một.

caiyi Solution2582
caiyi Solution -1

Về khả năng tùy biến của sào phơi quần áo

Theo yêu cầu của một số người mua, chúng tôi có thể tùy chỉnh khuôn, và tùy chỉnh logo thương hiệu trên sào phơi quần áo, để thương hiệu của bạn được biết đến rộng rãi hơn.

Giới thiệu về tùy chỉnh sản phẩm

Chúng tôi nhận đặt sản phẩm theo yêu cầu khách hàng, bao gồm màu sắc, độ dài, độ dày và các phụ kiện tương ứng. Bạn nào có nhu cầu thì đến tham khảo nhé.